سیستم کارت شارژ


شرکت حامد پردازش بعد از راه اندازی سیستم پرداخت آنلاین و هندل کردن پرداخت تقریبا تمامی بازی های آنلاین به صورت پرداخت آنی و یا فروش کارت ب