طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی گروه بین المللی پارس فناور سروش

پرتال اینترنتی گروه بین المللی پارس فناور سروش
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸