طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت توسعه فروشگاه های پیوند ( مینو مارت )

پرتال اینترنتی شرکت توسعه فروشگاه های پیوند ( مینو مارت )
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸