طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت باند و گاز و پنبه کاوه

پرتال اینترنتی شرکت باند و گاز و پنبه کاوه
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸