طراحی و برنامه نویسی پرتال اطلاع رسانی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران به زبان انگلیسی

۲۹ خرداد ۱۳۹۷
طراحی و برنامه نویسی پرتال اطلاع رسانی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران به زبان انگلیسی

طراحی و برنامه نویسی پرتال اطلاع رسانی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران به زبان انگلیسی به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸