طراحی گرافیکی اپلیکیشن همراه اول

طراحی گرافیکی اپلیکیشن و صفحه معرفی همراه من، همراه اول

همراه اول
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸