طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸