قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه یخ در بهشت به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

۲۸ آبان ۱۳۹۳
قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه یخ در بهشت به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه یخ در بهشت به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه یخ در بهشت به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

ما را دنبال کنید
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸