قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه لباس و لولزم ورزشی Billcee به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

۷ خرداد ۱۳۹۳
قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه لباس و لولزم ورزشی Billcee به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه لباس و لوازم ورزشی Billcee به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

قرارداد طراحی و برنامه نویسی فروشگاه لباس و لوازم ورزشی Billcee به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

ما را دنبال کنید
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸