قرارداد طراحی و برنامه نویسی سایت شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

۲۴ اسفند ۱۳۹۲
قرارداد طراحی و برنامه نویسی سایت شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

قرارداد طراحی و برنامه نویسی سایت شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

قرارداد طراحی و برنامه نویسی سایت شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس به شرکت حامد پردازش واگذار شد.

ما را دنبال کنید
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸