طراحی سایت و برنامه نویسی پرتال اینترنتی گروه شرکت های کاوش

۲۴ اسفند ۱۳۹۵
طراحی سایت و برنامه نویسی پرتال اینترنتی گروه شرکت های کاوش

طراحی سایت و برنامه نویسی پرتال اینترنتی گروه شرکت های کاوش

گروه شرکتهای کاوش در سال 1386 با نام مجریان شبکه گستر کاوش تاسیس گردید. 
در ابتدای تاسیس شرکت در حوزه های ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پشتیبانی سیستم های کامپیوتری و ارائه راهـکارهای امنیـت اطلاعات و طـراحی دیتاسنتـرها و دوربیـن های مـدار بسـته و سیـسـتم های کنتـرلی و نظارت فعـالیت مینمود و با گذشـت زمان و با همـت مدیـران و جـذب نیروهای مستعد و افزایش رضایتمندی مشتریان به سرعت پیشرفت نمود و مصداق این گفته نیز کسب برترین کارآفرین حوزه فناوری اطلاعات در اسـتان تهـران و نیز اخـذ گرید 4 در شـش حوزه خدمات پشتیبانی، سیستم های ویژه،امنیت فضـای تولید و تبادل اطلاعـات، شـبـکه داده های رایانـه ای و مخـابراتی، مـشاوره و نظـارت بر اجـرای طــرح های انـفـورماتـیک و فـنـاوری اطــلاعـات و ارتباطات، سیستم های اتوماسیون صنعتی. 
در این راستا طراحی سایت و برنامه نویسی پرتال اینترنتی جدید گروه شرکت های کاوش به حامد پردازش واگذار گردید.

ما را دنبال کنید
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸