طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

۱ دي ۱۳۹۶
طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

    

طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸