طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

۳ شهريور ۱۳۹۷
طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

   

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه با تکیه بر تخصص و توان مدیریتی جمعی از مدیران با تجربه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، در تاریخ 88/10/19 تأسیس شد. این شرکت بازوی مهندسی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) محسوب می گردد تا خدمات مهندسی پروژه های صنعتی معدنی این شرکت را انجام دهد و دانش فنی مورد نیاز برای دوران بهره برداری از پروژه های مزبور را تأمین نماید. از سوی دیگر تجارب حاصل از مهندسی و مشاوره پروژه های میدکو باعث شده است که این شرکت در عرصه ارائه خدمات مهندسی و اجرای پروژه های بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز حضور فعال داشته باشد.

طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

 
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸