طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور

شرکت غله و خدمات بازرگانی
٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸