طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

۲۴ آذر ۱۳۹۶
طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

طراحی و برنامه نویسی پرتال اینترنتی شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه از زیر مجموعه های هلدینگ میدکو به شرکت حامد پردازش واگذار گردید.

٢٦٢٠٥٨٦٩ (٠٢١) - ٢٦٢٠٥٨٧٠ (٠٢١)

تهران، بلوار آفریقا (جردن)، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، ساختمان یاس، پلاک ٢٨٤، طبقه ٢، واحد ۷ و ۸